پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

دبیر ورزش کلاله ای توانست گواهینامه بین المللی کنفرانس پژوهش های نوین علوم انسانی و هنر را کسب کند.

به گزارش کلاله خبر، با پذیرش مقاله علمی تخصصی، ،پژوهشی وتحقیقی حسن قصوری دبیر خلاق وتوانمند وکارشناس ارشد تربیت بدنی مدارس شهرستان کلاله، گواهی معتبر بین المللی در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین علوم انسانی وهنر برای وی صادر شد.

این کنفرانس31 اردیبهشت 98 در ونیز ایتالیا برگزار شد.

kalalekhabar ir 1

kalalekhabar ir 2