پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مار سمی ای که در مزار شهرستان کلاله چنبره زده بود، توسط پرسنل آتش نشانی شهرستان کلاله بصورت زنده گرفته شد.

 اصغری فرمانده آتش نشانی شهرستان کلاله به مردم شهرستان کلاله توصیه کرد که هنگام حضور در مزار مواظب کودکان و فرزندان خود باشند .