پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

برزگر کاندیدایی خواهد بود که در صورت گرفتن رای اعتماد از شورای نگهبان، خواب را از حامیان غراوی خواهد گرفت.

به گزارش کلاله خبر، خدمات نصرت برزگر فرماندار اسبق کلاله را می توان در چندین بعد مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ یک بعد آن می تواند بعد خیرخواهانه باشد و بعد دیگران اهداف بلند مدت سیاسی.

این خدمات با هر نیتی که انجام می گرفت، می توانست باعث کاهش محرومیت شهرستان کلاله و به تبع آن آبادانی و رفاه مردم شود؛ خدماتی که با سنگ اندازی شخص دخیل در انتصابات شرق گلستان(کج اندیشی) از حوزه فرمانداری و مجمع خیرین تک بعدی و منوط به فعالیت در مجمع خیرین شد.

بنظر می رسد که فرماندار اسبق کلاله سودای کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی را دارد و گمانه زنی ها برای حضور یا عدم حضور وی در انتخابات، نقل محافل سیاسی شرق گلستان است.

خدمات برزگر به مردم به ویژه ترکمن ها در دوره فرمانداری، قرار گرفتن در کنار برخی از بزرگان و افراد صاحب نفوذ اهل سنت و اعتماد بنفس(از نظر توانایی) می تواند عواملی باشد که موجب تشویق وی به حضور در این کارزار شود.

اما مسئله اصلی در این گمانه زنی ها، رای آوری یا عدم رای آوری برزگر است؛ با توجه به اینکه وی کورسوی امیدی به اهل سنت نیز دارد؛ با وجود اتحاد بی نظیر اهل سنت در زمان انتخابات می تواند معادلات سیاسی تغییر کند(بزرگان و افراد صاحب نفوذ اهل سنت مجبور به تبعیت از اکثریت اهل سنت می شوند) و رای مورد انتظار از سبد برزگر خارج و به سبدی دیگر انداخته شود.

همچنین این احتمال نیز وجود دارد که تفسیر فوق خلاف ان ثابت شود و با احتمال اینکه شورای نگهبان به برزگر رای اعتماد دهد، وی علاوه بر رای فارس ها بخشی از رای اهل سنت را نیز بدست آورد و این موضوع در صورت که غراوی از این حوزه کاندیدا شود، چالشی برای حامیان وی و دیگر کاندیداهای ترکمن خواهد شد.

با این حال طی روزهای گذشته، این نگرانی حامیان نماینده شرق گلستان باعث شد که اقدامات برزگر در مجمع خیرین را تحت الشعاع فضاهای سیاسی و انتخاباتی قرار دهد در حالی که در زمان انتخابات دور قبل، اقدامات خیرخواهانه غراوی یکی از گزینه های انتخاباتی این کاندیدا بود.

kalalekhabar ir 17

kalalekhabar ir 18

kalalekhabar ir 19

با این تفاسیر و بیان برخی از واقعیت سیاسی، گویا برزگر در حال بررسی فضای سیاسی و آزمون و خطای این فضا است و در صورت مهیا بودن تمام زمینه ها امیدواری وی برای راهیابی به مجلس زیاد است.