چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 857

با قطع شدن ارتباط مردم روستای سوار با دیگر نقاط شهرستان، بسیجیان کلاله به کمک این رندم رفتند.

17-10-37-9.jpg


17-10-44-8.jpg


17-10-50-7.jpg


17-10-53-6.jpg


17-10-56-5.jpg


17-10-59-4.jpg


17-11-02-3.jpg


17-11-05-2.jpg


17-11-09-1.jpg