چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 1072

با قطع شدن ارتباط مردم روستای سوار با دیگر نقاط شهرستان، بسیجیان کلاله به کمک این رندم رفتند.