پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

براساس گزارش های واصله از ایستگاه های باران سنجی شهرستان کلاله، در شهر کلاله بیش از 75 میلیمتر بارش باران داشتیم.

به گزارش کلاله خبر، با ورود سامانه بارشی به استان گلستان و به دنبال آن در کلاله، میزان بارش در این شهر به بیش از 75 میلیمتر رسید.

براساس گزارش ایستگاه های باران سنجی شهرستان، میزان بارش در مناطق مختلف این شهرستان تا تاریخ 29 دیماه به شرح ذیل می باشد:

1- کلاله 75/6 میلیمتر

2- بخش یشکمر 56/3 میلیمت

3- عزیزاباد 54 میلیمتر

4- صوفی شیخ 46/8 میلیمتر

5- اقچی بزرگ 44 میلیمتر

6- یلی بدراق 80 میلیمتر

7- پارک گلستان 5 سانتیمتر برف، آب حاصل 101 میلیمتر

8- لوه 77/1 میلیمتر

9- سوارپایین 15سانتیمتر برف ، آب حاصل 44 میلیمتر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید