پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

محل تبلیغات شما

آخرین اخبار

اخبار مهم

دست به مهره شدن استاندار و مسئولین در جهت اهداف انتخاباتی آقای خاص، می تواند شرق گلستان را در باتلاق تغییرات مدیریتی و به تبع ان عقب افتادگی و محرومیت بیشتر این حوزه شود.

به گزارش کلاله خبر، اینکه برخی از انتصابات در حوزه فرمانداری و بخشداری ها باعث عقب ماندگی در حوزه شرق گلستان می شود، امری بدیهی است و این به واسطه عدم شناخت کافی استاندار گلستان نسبت نیروهای قبلی و جدید می باشد.

فارغ از پیگیری های انجام شده برای تغییر فرماندار و بخشدار در مینودشت در دوره استاندار گذشته و استاندار گلستان و برکناری فرماندار با تجربه این شهرستان و صندلی خالی بخشداری های شهرستان گالیکش، شهرستان کلاله با تغییر فرماندار و بخشدار در واقع همانطور که در گذشته هم گفتیم، 10 سال عقبگرد کرد.

عقبگرد شهرستان کلاله به معنای زیر سوال بردن فرماندار جدید کلاله نیست و با توجه به شناختی که فرماندار سابق و بخشدار اسبق از ظرفیت ها و مشکلات شهرستان کلاله داشتند، در پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده سرعت بیشتری داشتند.

از سویی رایزنی های متعدد ابراهیمی برای جذب اعتبارات و همکاری نصرت برزگر با ظرفیت باالقوه و باالفعل خیرین، علی رغم نداشتن پشتوانه و سنگ اندازی آقای خاص شهرستان کلاله را در زمینه عمرانی در لول بالایی قرار داده بود و بسیاری از پروژه هایی که این دو مسئول دنبال می کردند، در حال حاضر یا با کندی پیش می رود یا متوقف شده است و شهرستان اعتبارات همین پروژه ها را نیز مدیون این دو مسئول سابق و اسبق است.

در حوزه بخشداری پروژه های آسفالتی که می توانست باعث رضایت بسیاری از روستاییان شود، در برهه ای از زمان و بعد بخشدار اسبق، متوقف شد و با توجه به افزایش قیمت مصالح، اگر هم پروژه اجرایی شود میزان کم و کیف آن کاهش می یابد.

اما در شهرستان مراوه تپه نیز طی روزهای اخیر شاهد تغییر مدیریتی ای بودیم که به نوعی رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است.

این به این منظور نیست که استاندار و معاونین وی با هدف انتخاباتی دست به این تغییرات زده اند، بلکه شخص سومی نیز در این موضوع دخیل است که با اهداف انتخاباتی درصدد مهیا کردن زمینه ها برای اتی می باشد.

برای برکناری نیروی رجبی در گلیداغ نزدیک به سه سال پیگیری انجام گرفت، ولی سیاست پیچیده نماینده سابق شرق گلستان و تجربه کافی کن سال، باعث سه سال خدمت بدون پشتوانه این بخشدار در گلیدغ شد.

اما برای جایگزین کن سال از گزینه ای استفاده شد که بتواند در راستای جذب حمایت مردم چنارلی به آقای خاص کمک کند(نه خود حمیدی، بلکه انتخاب وی از این منطقه) فارغ از اینکه عدم تجربه کافی این شخص، مورد تحلیل همگان قرار گرفت و به نوعی این انتخاب را مورد سوال قرارداد؛ مگر اینکه حمیدی در اینده با عملکرد خود خلاف این تحلیل را ثابت کند.

گریزی دوباره به شهرستان کلاله خواهیم داشت و بر اینکه فرماندار کلاله می تواند برای بخشداری کلاله خود دست به مهره شود، تاکید می کنیم چرا در صورت تایید گزینه آقای خاص از سوی وی، تبعات آن در حوزه عملکردی به فرماندار کلاله برمی گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید