پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

مدیرکل سیاسی وامنیتی با اشاره به اهداف دولت در بهره گیری از نخبگان اقوام تصریح: استفاده از نخبگان و متخصصین اقوام در بدنه مدیریتی از اهداف دولت می باشد.

احسان مکتبی در مراسم معارفه و تکریم بخشدار بخش گلیداغ شهرستان مراوه تپه با اشاره به وجود تنوع قومی در گلستان افزود: جای جای این استان اقوام مختلف در کنار هم بصورت مسالمت امیز زندگی می کنند.

وی با اشاره به اهداف دولت در بهره گیری از نخبگان اقوام افزود: استفاده از نخبگان و متخصصین اقوام در بدنه مدیریتی از اهداف دولت می باشد.

مدیرکل سیاسی وامنیتی و تقسیمات کشوری استانداری گلستان با بیان جایگاه بخشداری تصریح کرد: بخشداری از مهمترین ارکان حکومتی کشور است و ارتباط تناتنگی با مردم داشته وبخاطر این بخشداران باید در مواجه با مشکلات سنگ صبور مردم و با خوشرویی با انها برخورد کنند.

در پایان این مراسم از زحمات قربان محمد کن سال بخشدار سابق قدردانی و عبدالخندان حمیدی بعنوان بخشدار جدید بخش گلیداغ معرفی شد.

عبدالخندان حمیدی دارای لیسانس فن اوری اطلاعات آی تی، از سال ۸۳ در بخشداری بخش مرکزی مراوه تپه و فرمانداری شهرستان مراوه مشغول بکار بود.