چاپ
دسته: خبر ویژه
بازدید: 563

در جلسه ای که اخیرا با اصحاب رسانه و مدیران کانال های تلگرامی شهرستان کلاله برگزار شد، کم کاری حوزه های مختلف پای رسانه نوشته شد.

به گزارش کلاله خبر، خصلت ژورنالیتسی در بسیاری از رسانه ها وجود دارد و این خود عاملی در جذب مخاطب بیشتر رسانه ها است.

در کنار اخبار مثبت و منفی برخی از رسانه ها، سوژه یابی نیز یکی از راهکارهای برون رفت از تک بعدی بودن رسانه می باشد و در این راستا سعی بر این است تا تلنگری در ذهن مخاطب ایجاد شود.

با این مقدمه به تحلیل برخورد منتقدانه با رسانه در جلسه با اصحاب رسانه و مدیران کانال های تلگرامی شهرستان کلاله می پردازیم.

اینکه برخی با انتشار تصاویری ارشیوی درصدد فریب اذهان عمومی برمی آیند؛ با وجود اینکه این تصویر گویای برخی اقدامات مغایر با دین اسلام است(بسته به زمان انتشار مغایرت ایجاد می شود)، مقصر رسانه نیست و رسانه با توجه به مستندات موجود، این اقدام صورت گرفته را می تواند به عنوان سوژه خبری خود انتخاب کند.

برخورد منتقدانه با رسانه در حالی که منتقد یاد شده برای اقناع مردم و از روی ذوق زدگی تنها اقدام به انتشار نامه نگاری های بدون بازخورد در منطقه می کند(با وجود مغایرت های موجود)، تنها فرار روبه جلو است و انتقاد زمانی موثر واقع می شود که منتقد در دفاع از عملکرد خود حرفی برای گفتن داشته باشد و برای ادعاهای خود مستندات مستدل ارائه کند.

به هر حال با توجه به جایگاه منتقد رسانه، اینکه کم کاری و ناتوانی خود را پای رسانه نوشتند و نقدهای دلسوزانه و راهکارهای آن را با عنوان تخریب و بی اهمیت عنوان کردند، این اظهار نظر نوعی خودزنی محسوب می شود چرا که مردم بر تمام ناتوانی ها، کم کاری ها و سیاسی بازی ها واقف هستند و از سویی اهمیت رسانه زمانی مشخص می شود که شخص مورد نقد برای برخورد با رسانه دست به دامن مسئولین می شود.