پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

طی احکام صادره از طرف استاندار گلستان سرپرست چهار معاون فرمانداری در شهرستانهای بندرترکمن ، علی آباد کتول و آزادشهر منصوب شدند.

 به گزارش کلاله خبر، با حکم استاندار گلستان سرپرست چهار معاونت فرمانداری در شهرستانهای استان گلستان مشخص شدند .

** طی این احکام ؛ آقای محمد جواد زنگانه به عنوان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان ترکمن منصوب شد .

وی تا پیش از این معاون فرمانداری علی آباد کتول بوده است .

** همچنین حمیدرضا ملک حسینی طی حکمی معاون فرماندار آزادشهر شد .

وی پیش از این بخشدار مرکزی شهرستان علی آباد کتول بوده است .

** طی حکمی از طرف استاندار گلستان عایشه اونق  به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان ترکمن منصوب شد.

عایشه اونق دارای دکتری سیاست گزاری و کارمند رسمی وزارت کشور شاغل در استانداری تهران است .

** همچنین استاندار طی حکمی محمد کوهستانی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری علی آباد کتول منصوب کرد .

وی پیش از این مسئولیت حراست فرمانداری آزادشهر را بر عهده داشته است .