اخبار مهم

عضو شورای شهر کلاله حضور و عدم حضور خود را منوط به اجازه و تصمیم بزرگان دانست.

قاتل بر سر دریافت ارثیه اعضای خانواده اش را در کلاله به قتل رسانده بود.

جوان دانشجو پس از بازگشت از هندوستان تصمیم به ازدواج گرفت اما نه خانواده دختر به این وصلت تمایل داشتند و نه پدر و مادرش پولی برای سروسامان دادن او.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان کلاله گفت: با پیگیری های انجام شده عملیات اجرایی 12 پروژه عمرانی با اعتبار 17 میلیاردو 500 میلیون ریال در روستاهای شهرستان کلاله آغاز می شود.

درست یک روز بعد از انتشار خبری در خصوص تحت فشار قرار دادن یک درمانگاه در کلاله برای دریافت مالیات، حساب های مدیر این درمانگاه مسدود شد.