پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

یک کاربر فعال توییتر با اشاره به مدارای نظام با اعتراضات اخیر،  نوشت: با جدا شدن صف معترضین از اشرار، در صورت ادامه مزاحت برای مردم و آشوب، آنها روی دیگر سکه را خواهند دید.

2648328