اخبار مهم

دره ستاره ها یکی از عجایب هفتگانه قشم است که از پدیده های منحصر به فرد زمین شناسی در جهان به شمار می رود. دره ستاره ها به عنوان یکی از جاذبه های مرموز ایران نیز شهرت دارد.

یکی از دانش آموزان می گفت: راننده ساعت دو نیمه شب سیرجان توقف کرد و شام خورد و آثار خواب آلودگی در چهره اش پیدا بود اما با این حال به رانندگی ادامه داد. 
باز هم تصادف، باز هم اردوی دانش‌آموزی، باز هم اتوبوسی که واژگون شد و باز هم خانواده‌هایی که داغدار شدند؛ امروز آموزش و پرورش رخت سیاه بر تن کرده است و در سوگ از دست دادن ۸ عضو خانواده‌اش می‌گرید.
شعبانی مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش فارس گفت: در جلسه‌ای که با ریاست معاونت پرورشی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، در مورد انتقال اجساد به هرمزگان، حمل و نقل، اسکان و تغذیه خانواده‌های دانش‌آموزان مصدوم تصصیم‌گیری شد.
برخی از روستاها در منطقه سیستان به طور کامل زیر میلیون ها تن خاک و شن دفن شده اند.