پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

سیدعبدالله طباطبائی اظهار داشت: امروز به همت دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باشگاه ورزشی بدنسازی زنانه به دلیل نصب دوربین و پنهان سازی آن در رختکن باشگاه و رصد مخفیانه بانوان در اردبیل پلمب شد.

سیدعبدالله طباطبائی اظهار داشت: امروز به همت دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باشگاه ورزشی بدنسازی زنانه به دلیل نصب دوربین و پنهان سازی آن در رختکن باشگاه و رصد مخفیانه بانوان در اردبیل پلمب شد.

سیدعبدالله طباطبائی اظهار داشت: امروز به همت دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باشگاه ورزشی بدنسازی زنانه به دلیل نصب دوربین و پنهان سازی آن در رختکن باشگاه و رصد مخفیانه بانوان در اردبیل پلمب شد.

سیدعبدالله طباطبائی اظهار داشت: امروز به همت دستگاه قضائی و نیروی انتظامی باشگاه ورزشی بدنسازی زنانه به دلیل نصب دوربین و پنهان سازی آن در رختکن باشگاه و رصد مخفیانه بانوان در اردبیل پلمب شد./فرانگر