اخبار مهم

رییس اداره منابع آب کلاله اعلام کرد: دراین شهرستان 500 حلقه چاه آب غیرمجاز، منابع آب زیرزمینی را مورد بهره برداری قرار می دهند.

آلیش کار کلاله ای توانست سهمیه انتخابی تیم ملی کشتی آلیش را بدست آورد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اگر قول تکمیل بیمارستان کلاله را داده ایم، آبرویمان را در کلاله به جا می اوریم.

جشن مبعث رسول اکرم(ص) در مهدیه شهرستان کلاله برگزار شد.