پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

سرویس اجتماعی: مدیر اجرایی دفتر آموزش روستایی سازمان فنی حرفه ای کشور اعلام کرد: طرح نیازسنجی آموزش های فنی حرفه ای به روستاییان در شهرستان کلاله به عنوان یکی از 5 پایلوت کشوری این طرح به اجرا درآمد.

 

بهمن پارسیانی در گفتگویی، پیرامون کم وکیف اجرای این طرح گفت:ماده194قانون پنجم توسعه کشور،سازمان آموزش فنی حرفه ای را موظف به انجام نیازسنجی آموزش درمناطق روستایی وعشایری کرده است.

وی افزود: براین اساس 5 شهرستان در 5استان به عنوان پایلوت برای اجرای این طرح درنظرگرفته شد که شهرستان کلاله در استان گلستان نیز یکی از این شهرستانها محسوب می شود.

پارسیانی خاطرنشان کرد:هدفمندکردن آموزش های مهارتی،جلوگیری از اسراف در انجام آموزش درمناطق روستایی و عشایری،جلوگیری ازمهاجرت جوانان روستایی به شهرها با رویکرد افزایش درآمد و ارتقاء سطح کیفی معیشت مردم در مناطق روستایی و عشایری از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: در اجرای 4روزه طرح نظرسنجی در کلاله،با برگزاری جلسات متعدد با دهیاران و کارشناسان کارگروه اشتغال همچنین با تحقیقات میدانی،به نتایج مطلوبی دست یافتیم.

کارشناس آموزش روستایی سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور نیز گفت: این طرح درکلاله بامشارکت فعال نهادهای دولتی،دهیاران وکارشناسان بخش خصوصی به اجرا درآمد.

ˈحسین امامی ˈ افزود: نتایج این نظرسنجی پس ازتائید کارگروه اشتغال شهرستان و استان در قالب تقویم آموزشی تهیه دارائه می شود.

وی گفت:نتایج این طرح برای توسعه اشتغال تاپایان سال1394درتمام شهرستانهای کشوربرای روستائیان اجرایی خواهدشد.

رییس مرکزآموزش فنی حرفه ای کلاله نیزگفت: این مرکز با در اختیار داشتن 5کارگاه آموزشی،مربیان خبره و با تجربه،در جهت اجرای این طرح، در 37رشته می تواند به روستائیان آموزش ارائه نماید.

ˈمحمدشیخ ˈ افزود: دراین مرکز علاوه برامکانات آموزشی،سرویس خوابگاهی نیز برای حرفه آموزان روستایی فراهم شده است.