پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

صبح امروز اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی یازدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان کلاله اعلام شد.

 

به گزارش کلاله خبر،براساس برنامه زمان بندي وزارت کشور پس از هماهنگي با هيئت نظارت شوراي نگهبان از 30 معتمد شهرستان 9 نفر بعنوان اعضای اصلی و 5 نفر بعنوان اعضای علی البدل شناخته شدند.

 اسامی هیئت اجرایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بشرح زیر می باشد:

اعضای اصلی:

 1.  سيد علي اکبري موسوي
 2.  محمد رضا رضايي
 3.  حاجي مير کريمي
 4.  رضاديلمي -
 5.  براتعلي اسکندري
 6.  نصرت رمرودي ثمر
 7. علي مرداني
 8. علي اصغر يزداني
 9.  ابراهيم فدايي


اعضای علی البدل

 1. آقاي محمد  شيخ
 2. يحيي روحي
 3. مهدي عيدي 
 4. عبدا....ياقدي
 5. ارجب احسا ني