پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

در حرکتی جالب از سوی آموزش و پرورش شهرستان کلاله تمامی معلمین نمونه شهرستان کلاله درکنارهم بهمراه فرماندار کلاله عکس یادگاری گرفتند.