چاپ
دسته: اخبار شهرستان
بازدید: 15872

در دیدار بخشدار بخش مرکزی شهرستان مراوه تپه با مادر شهید اهل سنت، وی تنها آرزوی خود را زیارت امام رضا(ع) بیان کرد.

به گزارش کلاله خبر، بمناسبت روز مادر تعدادی از مسئولین شهرستان مراوه تپه به دیدار مادر شهید شایگان رفتند.

در این دیدار که در روستای شیخلر بخش مرکزی مراوه تپه انجام گرفت، مادر پیر شهید بردی محمد شایگان گفت : تنها اروزیم زیارت امام رضا(ع) است.

0 LogoLicious 20180308 185219

0 LogoLicious 20180308 185300