آخرین اخبار

اخبار مهم

به احتمال زیاد در همان اولین بار که به این تصویر نگاه می کنید با خودتان فکر می کنید که این عکس چقدر شگفت انگیز و عجیب است حالا برای اینکه تعجبتان حتی بیشتر از این هم شود به چشمی نگاه کنید که روی سطح زمین قرار دارد و در حال نگاه کردن به شما هم هست! چشم زمین واقعا چیست؟

سه زن عرب با ورود به فروشگاه و انجام عملیاتی گروهی به کیف دستی زنی در یک فروشگاه دستبرد زدند.

در شهر اوورا در پرتغال یک کلیسای عجیب است که همین خاص بودنش آن را به جاذبه ی معروف این شهر تبدیل کرده است.

چند سال قبل وسط یکی از بیابان های خشک و بی آب و علف تونس ناگهان یک شبه دریاچه بزرگی ظاهر شد.