پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

یکی از تاپ ترین مقاصد گردشگری ای که در سفر به ژاپن باید از آن دیدن کنید، چشمه های آب گرم معروف آن است.

در یک صبح بهاری صدای ضربه ی شدیدی از فراز جریانی دوردست که به دریاچه ی یلواستون ختم می شود در تمام فضا طنین انداز می گردد. در طول قرن گذشته، شنیدن این صدا در پارک ملی یلواستون امری نادر بوده، اما امروز شنیدن آن به پدیده ای رایج تبدیل شده است (صدای کوبیده شدن دم یک سگ آبی روی آب، نشانه ی اخطار به دیگر سگ های آبی می باشد).

شاهدان پدیده عجیب در آسمان متعجب و شوکه خیره شده بودند ، نقاشی هنرمندانه یا امضا خدا کدامیک بود که تصویرش مثل ویروس در فضای مجازی منتشر شد.

گاهی حتی قبرها و صاحبانشان هم مشهور می شوند قبرهایی که آنقدر داستان و افسانه درباره آن ها ساخته شده که هم ترسناک شده اند و هم همه را کنجکاو کرده اند.

نور ملایم صبحگاهی که از میان مه غلیظی که قله مونت بلاک را دربرگفته، عبور می کند، به عنوان راهنمایی برای دو صعود کننده به کار می رود.