پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

معاون امور عمراني استاندار گلستان گفت: اعتبارات حوادثي، در دستگاههايي كه نتوانند آن را جذب كنند جابه جا خواهد شد.

رئيس پليس آگاهي استان گلستان از دستگيري دو سارق كه تحت عناو ين مختلف اقدام به ۸۳۰ ميليون ريال كلاهبرداري از شهروندان كرده بودند، خبر داد

رئيس پليس آگاهي استان گلستان گفت: در راستاي طرح برخورد با سارقان سابقه دار و متهمان تحت تعقيب 4 سارق وسايل داخل خودرو دستگير و 38 فقره سرقت كشف شد.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي گلستان گفت: طي 48 ساعت گذشته 150 دستگاه خودروي متخلف توقيف و به پاركينگ منتقل شد.

رئيس پليس آگاهي استان گلستان از دستگيري 31 سارق و كشف 65 فقره سرقت در راستاي اجراي طرح عملياتي مبارزه با سرقت هاي توأم با خشنونت و سارقان به عنف خبر داد.