پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

سرویس اجتماعی : آمار نشان می داد که در سال گذشته ( سال 91 ) علیرغم منفی نگری های برخی از دوستان ، 65 درصد از فرصتهای استخدام در کل استان گلستان به جوانان اهل سنت رسیده است.

 

به گزارش کلاله خبر،یکی از مواردی که در برخی از اوقات توسط برخی از افراد و محافل بر آن تاکید می شود ، این حس است که در چارچوب استان گلستان به اهل سنت و به ویژه ترکمن های ساکن استان فرصت های برابر برای احراز فرصت های شغلی داده نمی شود .

این مساله بصورت یک نگاه منفی توسط برخی از افراد و جریانات خاص در بین ترکمن های ساکن استان تبلیغ می گردد.

روزی به تناسب کاری که در یکی از ادارات کل زیر مجموعه استانداری برایم ایجاد شد به آن اداره کل مراجعه کردم و آنجا بصورت اتقاقی یکی از دوستان قدیمی را دیدم .

با این دوستم درباره مباحث مختلف که بحث می کردیم محور مباحث مان به حضور ترکمن ها در جایگاه های مختلف رسید و ایشان آماری را در این زمینه جلو روی من گذاشت که بسیار برایم جالب بود .

آمار مستند و دقیق از تعداد استخدام های سال 91 استان به تفکیک مذهب .

این آمار نشان می داد که در سال گذشته علیرغم منفی نگری های برخی از دوستان 65 درصد از فرصت های استخدام در کل استان گلستان به جوانان اهل سنت رسیده است.

خودتان هم بهتر می دانید که قریب به اتفاق این اهل سنت هم ترکمن ها هستند.

در این زمینه بنظر من دو علت اساسی برای توضیح این واقعیت وجود دارد :

1- نظام جمهوری اسلامی ایران در دادن فرصت های شغلی به جوانان ، ملاکی جز توانایی های تخصصی و صلاحیت های گزینشی و اخلاقی افراد را مد نظر نداشته است.

2- جوانان ترکمن صحرا در عرصه علمی تا حدی پر تلاش بوده اند که در بسیای از موارد توانسته اند گوی سبقت را از سایر هم استانی های خود بربایند.

به هر ترتیب این مطلب برایم بسیار جالب بود و تا ساعت ها فکر من را به خود مشغول کرد .

عمده مشغولیت من نیز جفاهایی بود که برخی از فعالان ما در حق نظام کرده اند ./گلستان ما به نقل از ترکمن سیسی