پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

سرویس اجتماعی: یحیی لطفی مدیر دفتر نگهداری تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان آب سدهای گلستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 65 میلیون متر مکعب کمتر شده است.

 

به گزارش کلاله خبر به نقل از واحدمرکزی خبر،اکنون در همه سدهای گلستان 57 میلیون متر مکعب آب ذخیره است در حالی که حجم ذخیره پارسال 122 میلیون مترمکعب بود.


مهندس لطفی افزود : حجم کل آبگیری سدهای گلستان 20 درصد است در حالی که پارسال این رقم 43 درصد بوده است.
وی افزود : امسال شروع سال آبی خوبی داشتیم و برخی سدها مانند بوستان بیش از 21 درصد ، گلستان 40 و وشمگیر 8 درصد آبگیری شدند اما کاهش بارندگی در مهر و آبان موجب کاهش ذخیره آب سدهای گلستان شد.


ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان نیز گفت : میزان بارش های گلستان از ابتدای مهر امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 46 درصد کمتر شده است.


گلستان استانی است کشاورزی و بیش 650 هزار هکتار زمین دارد که بیش از 90 درصد آب ذخیره شده در سدهایش برای مصارف کشاورزی استفاده می شود.