آخرین اخبار

اخبار مهم

ترکمن صحرا جلگهای رسوبی هموار است که از عقب نشینی دریای خزر و تجمع رسوبهای رودهایی نظیر اترک و آق سو به وجود آمدهاست.

عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات گلستان برگزاری انتخابات خانه، زودتر از اتمام این دوره در استان را دخالت آشکار ارشاد در استقلال یک تشکل غیر دولتی عنوان کرد.

زیارتگاه جمعه گلدی (پنج تن) در حدود 25 کیلومتری از کلاله به سمت مراوه تپه قرار گرفته است.

خزانه دار مستعفی خانه مطبوعات با تاکید بر اینکه حساب های مالی خانه مطبوعات شفاف نبود، گفت: نمی توانستم حقوق خبرنگاران را پایمال کنم و استعفا دادم.

پرونده دومین روز دهمین جشنواره اقوام ایران زمین با حضور ده ها هنرمند از سراسر استان گلستان و کشور در گرگان بسته شد و این در حالی بود که در چنین روزی این برنامه بار دیگر با حاشیه هایی همراه بود.