پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

اخبار مهم

سرهنگ عباس حیدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭ ﮔﺰ از کشف دوکامیون حامل چوب وگندم قاچاق خبرداد.

به گزارش کلاله خبر به نقل از پلیس، سرهنگ عباس حیدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭ ﮔﺰ گفت: ماموران انتظامی اﻳﻦ شهرستان حین گشت زنی ﺩﺭ ﺣﻮﺯه اﺳﺘﺤﻔﺎظیﺧﻮﺩ به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی اﺯ خودرو، ۱۳ تن چوب جنگلی قاچاق به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال کشف و ﺿﺒﻄ ﺷﺪ.

ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺎﺱ ﺣﻴﺪﺭی اﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ یک متهم ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ د مراجع قضائی شد.

توقیف تریلر حامل گندم های قاچاق

سرهنگ عباس حيدری ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭﮔﺰ گفت: ماموران انتظامی حين گشت زنی و كنترل خودروهای عبوری به يك دستگاه تريلر مشكوك ﺷﺪه و ﺁﻥ ﺭا ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

وي افزود: در بازرسی از ﺧﻮﺩﺭﻭ، 48 تن گندم قاچاق و فاقد هرگونه مجوز كشف و ﺿﺒﻄ ﺷﺪ.

ﻭﻱ ﮔﻔﺖ: ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ اﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭا ﺑﻴﺶ اﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ اﻧﺘﻆﺎمی ﺑﻨﺪﺭﮔﺰ اﻓﺰﻭﺩ:ﺩﺭ اﻳﻦ ﺭاﺑﻂﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید