پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

محل تبلیغات شما

اخبار مهم

پس از سه سال کشمکش با پادرمیانی دادگستری استان کارخانه ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود دوباره به چرخه ی تولید بازگشت .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از خرید 330 هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده است و اظهار کرد: هم اکنون بالغ بر ۷۳ میلیارد تومان از وجه گندمکاران گلستانی پرداخت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: تاکنون مبلغ ۲۸ میلیارد تومان وجه خرید کلزا و مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان وجه خرید جو به کشاورزان استان گلستان پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گلستان گفت: بودجه عمومی استان گلستان در سال گذشته ۷۷۹ میلیارد تومان بوده است و امسال بخاطر شرایط درآمدی دولت به ۵۹۸ میلیارد تومان کاهش یافته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان حکم عامل قاچاق ۴ هزار تن گندم دولتی را استرداد محموله به شبکه دولتی و پرداخت ۱۱۵ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اعلام کرد.