آخرین اخبار

با احیاء دوباره گمرک در مراوه تپه و فرصتهای شغلی ایجاد شده می تواند مانع مهاجرت مردم شود.

قبوض جدید ارسال شده گاز با بند جدیدی همراه است که اعلام می‌کند:« مشترک گرامی با توجه به مصوبه قانون بودجه سال 95، تعرفه فروش گازبهای خانگی از تاریخ 95/07/03 الی تاریخ 95/08/03 براساس نرخ مصوب 1500 ریال به ازای هر متر مکعب گاز محاسبه می شود.

اعضای شرکت بیز یا همان بازاریان ایران زمین چندی است که در استان گلستان اقدام به عضوگیری و شبکه سازی می کنند.

درحالی که هر یک از مسئولان آمار های امیدوارکننده ای که از ساخت مدرسه ، تجهیز مدارس و ..در گلستان می دهند اما می بینیم هر روز مدیران با نامه های مختلف و مطالبه مبالغی پول از خانواده ها دارند.

یک شرکت جعلی لیزینگ خودرو در گرگان پس از 2 میلیارد ریال کلاهبرداری، توسط پلیس گلستان شناسایی و دستگیر شد.