اخبار مهم

توسط هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان گالیکش نتیجه دومین بازشماری آرا شورای اسلامی شهر گالیکش اعلام شد.
رییس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان علی آباد کتول از تایید انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان خبر داد.
طی حکمی مدیر دفتر حقوقی دانشگاه علوم پزشکی گلستان منصوب شد ضمن اینکه حکم مدیر حراست این دانشگاه نیز ابلاغ گردید .
استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت جامعیت رسیدگی به آسیب های اجتماعی ، اظهار کرد: نظامندی و مدیریت جامع آسیب های اجتماعی، نیازی قابل توجه در استان است و لازم است از پراکندگی و در هم ریختگی در مواجه با آسیب های اجتماعی پرهیز شود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتصابات جدید این دانشگاه را رو کرد .