آخرین اخبار

اخبار مهم

«سید ابوذر حسینی» از کاندیداتوری شورای شهر مینودشت انصراف داد.
استاندار گلستان با اشاره به انتشار دفترچه صداقدامی عملکرد دولت در این استان گفت: مسئولی که خدمت را توفیق نداند، عزت را ازدست داده است.

سید سبحان حسینی منتخب اول مجمع اصلاح طلبان گلستان برای ستاد دکتر روحانی در استان گلستان در پی انتصاب درازگیسو منتخب دوم مجمع واکنش نشان داد.

رئیس ستاد انتخابات استان گلستان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر استان، گفت: افراد رد صلاحیت شده فرصت دارند بعد از پایان بررسی ها به شورای هیئت نظارت عالی شورای شهر و روستا اعتراض کنند.

با پایان یافتن اعلام نظر مراجع چهارگانه باید منتظر ماند و دید آیا کسانی که در لیست 70 نفره فرمایشی بودن انتخابات در گرگان را فریاد زدند و برخی بازداشتی های فتنه 88 در گرگان تایید صلاحیت می شوند ؟