چاپ
دسته: پیگیری های سایت

نیروهای بالای ۵ سال خدمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه با تنظیم نامه ای خطاب به رئیس شبکه بهداشت این شهرستان، مراتب اعتراض خود را اعلام کردند.

به گزارش کلاله خبر، انتشار لیست اسامی افرادی که به گفته فضای مجازی به سفارش برخی افراد ذی نفوذ قرار است در شبکه های بهداشت و درمان مراوه تپه بکارگیری شوند، باعث اعلام اعتراض از سوی نیروهای قدیمی این شبکه نسبت به این بی عدالتی شد.

نیروهای بالای ۵ سال خدمت این مرکز با تنظیم نامه ای خطاب به رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه خواستار مشخص شدن وضعیت خود شدند.
گفتنی است براساس لیست منتشر شده برخی از افراد معرفی شده از حامیان و بستگان(هم فامیل) شهرام کوسه غراوی نماینده شرق گلستان هستند و پیگیری های سایت راه اترک از این نماینده در این خصوص، به جایی نرسیده است.

Estekhdam maraveh