اخبار مهم

گرگانی ها از اینکه به عنوان شهر مرکزی استان گلستان، از راه آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان سهمی نمی برند ابراز نگرانی می کنند، در صورتی که کلاله ای ها در تب بسیاری از این آرزوها می سوزند.

تحمیل مهره های از پیش تعیین شده به فرماندار کلاله می تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.

یکی از مخاطبان سایت کلاله خبر از پیگیری 3 ساله خود برای تعویض تیرهای برق روستای حیدرآباد شهرستان کلاله، خبر داد.

سه ماه از انتصاب نصرت برزگر به عنوان فرماندار کلاله می گذرد، اما هنوز هم صندلی معاونت فرمانداری کلاله خالی است.

پس از گذشت مدتی از آخرین تغییرات مدیریتی در شهرستان کلاله ، باز هم این روند با تغییر یکی از مدیریت های این شهرستان آغاز شد.