آخرین اخبار

اخبار مهم

یکی از مخاطبان سایت کلاله خبر از پیگیری 3 ساله خود برای تعویض تیرهای برق روستای حیدرآباد شهرستان کلاله، خبر داد.

پس از گذشت مدتی از آخرین تغییرات مدیریتی در شهرستان کلاله ، باز هم این روند با تغییر یکی از مدیریت های این شهرستان آغاز شد.

در سه سال اخیر مردم شهرستان کلاله شاهد از دست رفتن بسیاری از فرصت ها در عرصه های اقتصادی بودند، زخم هایی که مرهمی بر روی آنها گذاشته نشد!.

اخیرا برخی از نمایندگان برای بدست آوردن حمایت روستاییان در هر محفل و مجلسی دم از حمایت از روستاییان می زنند.

سرویس فرهنگی: در روزهای اخیر شاهد وقایع مختلفی در سطح استان گلستان و حتی شهرستان کلاله بودیم و آنهم این بود که برخی با بی توجهی به عقاید دیگر قومیت ها ، در روز شهادت امام جعفر صادق(ع) اقدام به برگزاری عروسی و بزم و شادی کردند.