اخبار مهم

تایید یا عدم تایید (ش.ش) و (ن.ش) از سوی استانداری گلستان در سمت های معاونت فرمانداری و بخشداری های کلاله می تواند صحت یا عدم صحت گفته های عبدالکریم رجبی را مشخص کند.

استاندار گلستان تا کی قصد دارد در مقابل اقدامات این نماینده که تاکنون 22 ریاست و مدریتی نهادها را به یک قومیت سپرده ، سکوت کند .

در تقویم کشور شاید هر روز و یا هر هفته مربوط به یک مناسبت خاص است و ستاد های ویژه ای جهت برگزاری هر چه باشکوه آن روز و یا آن هفته تشکیل می شود.

شب گذشته سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور در شهر کلاله حضور یافت و بخش کوچکی از واقعیت های موجود در این شهر را مشاهده کرد.