اخبار مهم

در تقویم کشور شاید هر روز و یا هر هفته مربوط به یک مناسبت خاص است و ستاد های ویژه ای جهت برگزاری هر چه باشکوه آن روز و یا آن هفته تشکیل می شود.

گرگانی ها از اینکه به عنوان شهر مرکزی استان گلستان، از راه آهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان سهمی نمی برند ابراز نگرانی می کنند، در صورتی که کلاله ای ها در تب بسیاری از این آرزوها می سوزند.

شب گذشته سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور در شهر کلاله حضور یافت و بخش کوچکی از واقعیت های موجود در این شهر را مشاهده کرد.

تحمیل مهره های از پیش تعیین شده به فرماندار کلاله می تواند عواقب جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.