پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

محل تبلیغات شما

آخرین اخبار

اخبار مهم

شرکت گاز استان گلستان نسبت به انتشار مطلبی در این سایت واکنش نشان داد.

سایت نیلکوه در قبال تحلیل موشکافانه سایت کلاله خبر تنها به بررسی بند بند تحلیل این سایت اکتفا کرد.

این مسئول کلاله ای در قبال انتشار خبری مبنی بر بی احترامی وی با ارباب رجوعش سکوت کرد.

سایت محلی گالیکش تنها به خاطر انتشار چند منظره از دامنه های بیلی کوه، در تحلیلی عجولانه و بدون درنظر هدف فرمانداری کلاله به پنداشت خود مسئولین کلاله را زیر سوال برد.!

شاید اگر دهیار روستای 17 شهریور همانند دهیاران شرق شهرستان کلاله از جمله کلیشه ای" در تماسی که با نماینده داشتم" استفاده می کرد، با برخورد زننده رئیس اداره گاز روبرو نمی شد.