اخبار مهم

سایت نیلکوه در قبال تحلیل موشکافانه سایت کلاله خبر تنها به بررسی بند بند تحلیل این سایت اکتفا کرد.

سایت محلی گالیکش تنها به خاطر انتشار چند منظره از دامنه های بیلی کوه، در تحلیلی عجولانه و بدون درنظر هدف فرمانداری کلاله به پنداشت خود مسئولین کلاله را زیر سوال برد.!

شاید اگر دهیار روستای 17 شهریور همانند دهیاران شرق شهرستان کلاله از جمله کلیشه ای" در تماسی که با نماینده داشتم" استفاده می کرد، با برخورد زننده رئیس اداره گاز روبرو نمی شد.

این مسئول کلاله ای در قبال انتشار خبری مبنی بر بی احترامی وی با ارباب رجوعش سکوت کرد.

قیام19بهمن1330سیستان یکی از رخدادهای بزرگ تاریخ سرزمین مان می باشد وبرای سیستانیهادر اقصی نقاط دنیا این رخداد دارای ارزش واهمیت می باشد.