اخبار مهم

این مسئول کلاله ای در قبال انتشار خبری مبنی بر بی احترامی وی با ارباب رجوعش سکوت کرد.

شاید اگر دهیار روستای 17 شهریور همانند دهیاران شرق شهرستان کلاله از جمله کلیشه ای" در تماسی که با نماینده داشتم" استفاده می کرد، با برخورد زننده رئیس اداره گاز روبرو نمی شد.

تایید یا عدم تایید (ش.ش) و (ن.ش) از سوی استانداری گلستان در سمت های معاونت فرمانداری و بخشداری های کلاله می تواند صحت یا عدم صحت گفته های عبدالکریم رجبی را مشخص کند.

قیام19بهمن1330سیستان یکی از رخدادهای بزرگ تاریخ سرزمین مان می باشد وبرای سیستانیهادر اقصی نقاط دنیا این رخداد دارای ارزش واهمیت می باشد.

استاندار گلستان تا کی قصد دارد در مقابل اقدامات این نماینده که تاکنون 22 ریاست و مدریتی نهادها را به یک قومیت سپرده ، سکوت کند .