اخبار مهم

برخی، هنوز جوهر حکم  سمتشان خشک نشده به فکر استفاده از قدرت جایگاه خود شده اند.

علاوه بر اسماعیل تاجی، دو نفر دیگر نیز به عنوان گزینه های فرمانداری شهرستان مراوه تپه مطرح بودند؟.

چهار شهرستان شرق استان گلستان(مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه) تحت پوشش یک اداره تعزیرات و آنهم در شهرستان مینودشت هستند.

شرکت گاز استان گلستان نسبت به انتشار مطلبی در این سایت واکنش نشان داد.