اخبار مهم

چهار شهرستان شرق استان گلستان(مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه) تحت پوشش یک اداره تعزیرات و آنهم در شهرستان مینودشت هستند.

سایت نیلکوه در قبال تحلیل موشکافانه سایت کلاله خبر تنها به بررسی بند بند تحلیل این سایت اکتفا کرد.

شرکت گاز استان گلستان نسبت به انتشار مطلبی در این سایت واکنش نشان داد.

سایت محلی گالیکش تنها به خاطر انتشار چند منظره از دامنه های بیلی کوه، در تحلیلی عجولانه و بدون درنظر هدف فرمانداری کلاله به پنداشت خود مسئولین کلاله را زیر سوال برد.!