اخبار مهم

سیاست تعدیل نیرو در شهرداری کلاله جواب نداد و شهرداری کلاله دست به دامن بانوان شد.

از دیدگاه قوم ترکمن این دوره از انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که باید فردی اصلح به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

یکی از نمایندگان خواستار تغییر نام کارخانه سیمان پیوند گلستان به نام شهدای شهرستان گالیکش شد.

عزل یک مسئول ظرف از کمتر از 12 ساعت بعد از انتصابش، مهمترین شنیده های سایت کلاله خبر می باشد.