پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

سختی معیشت در ایران و غرب این تفاوت کلی را دارد که در ایران، مردم می دانند برای چه درگیر این وضعیتند، اما در غرب مردم نمی پذیرند که با نوع توجیهات رهبران شان، درگیر این وضعیت باشند.