اخبار مهم

یکی از مهمترین معضلات، معضل بیکاری در جامعه است که به تبع آن استان گلساتن و بخصوص شرق این استان از این مهم مستثنی نیست.

عضو رسمی سایت علمی نخبگان جوان کشور گفت: آزمایشگاه فیزیک در آموزش این درس در آموزش و پرورش مغفول مانده و تدریس تئوری فیزیک برای دانش آموزان جذابیتی ندارد.

دانشگاه ازاد کلاله

درصورتی که دانشگاه ازاد کلاله زیر نظر دانشگاه ازاد ازادشهر برود، این امر موجب تضعیف جایگاه دانشگاه ازاد کلاله و کاهش قدرت عملیاتی مسئولین دانشگاه می شود.

برخی فرصت طلبان درصدد هستند تا از "فرصت" بدست امده به عنوان اهرمی برای بدست مقاصد خود استفاده کنند.

طرح چند سوال برای پاسخگویی از محضر آیت الله نورمفیدی باعث واکنش عجیب و غیر منطقی برخی از به اصطلاح دوستداران اصلاح طلب آیت الله شد که این واکنش همراه با توهین و تهدید بود.