پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

آخرین تصاویر از آتش سوزی شدید در موتورخانه ناو پشتیبانی خارک که منجر به غرق شدن این شناور شد.