چاپ
دسته: فیلم
بازدید: 353

هفت گام اعلامی دولت برای خروج از برجام را ببینید.

در این موشن گرافیک می توانید هفت گام اعلامی دولت برای خروج از برجام را ببینید.