چاپ
دسته: عکس
بازدید: 958

حکم قصاص قاتل شهید حسن پاینده، ۴ صبح در پارک دانشجوی رشت و در ملا عام اجرا شد.

e0c9q crop c0 5 0 5 700x466 75