پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

بزرگترین دریاچه آتشفشان جهان در کوه نیراگونگو واقع شده است، آتشفشان چینه ای فعال در جمهوری دمکراتیک کنگو.

به گزارش کلاله خبر،بزرگترین دریاچه آتشفشان جهان در کوه نیراگونگو واقع شده است، آتشفشان چینه ای فعال در جمهوری دمکراتیک کنگو. عکاس در رابطه با این عکس می گوید: من آدم خوش شانسی بوده ام که طی سال ها درست در چند قدمی آن خوابیده ام، صدا و جریان شگفت انگیز آن هرگز کهنه نمی شود.

Hamgardi 0400bx4vg6D