پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

اخبار مهم

نخستین گیاه روی قسمت تاریک ماه جوانه زده است و سازمان فضایی چین تصاویری از آن منتشر کرده است.