چاپ
دسته: عکس
بازدید: 509

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور در حضور خود در شرق گلستان، با خانواده دو شهید این حوزه دیدار کرد.

به گزارش کلاله خبر، رضوی پس از شرکت در نماز عید قربان در شرق گلستان، با خانواده شهید قورقن تیهانی دوجی و شهید مرد محمد بهلکه دیدار داشت.

Razer