پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

معاون توسعه روستایی رئیس جمهور در حضور خود در شرق گلستان، با خانواده دو شهید این حوزه دیدار کرد.

به گزارش کلاله خبر، رضوی پس از شرکت در نماز عید قربان در شرق گلستان، با خانواده شهید قورقن تیهانی دوجی و شهید مرد محمد بهلکه دیدار داشت.

Razer