اخبار مهم

کاریکاتور/ مبر نان دیگر کسان، ای رفیق!  وگر می بری، می بری بیخ خویش.

بعضی ها در این روزگار برای رسیدن به پست و مقام و بدست آوردن منافع شخصی، دیگران را پله و نردبان ترقی خود می کنند.

سگ تعمیر کار در سیاهکل که رودست همه سگ ها بلند شده و به صاحب خود در تعمیرگاه کمک می کند.

کاریکاتور/ تفاوت سفره افطاری فقرا و ثروتمندان.

درگیری دیروز در مجلس شورای اسلامی از یک نامه آغاز شد که به برنج‌کاران استان‌های شمالی کشور اختصاص داشت.