پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با نگاهی سطحی به اینکه برخی از افراد در لیست استخدام و بکارگیری در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های کلاله و مراوه تپه از حامیان و بستگان نماینده شرق گلستان هستند، پی خواهیم برد.

با انتشار سند بکارگیری 12 نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه بر قسمتی از ادعاهای مطرح شده در خصوص استخدام و بکارگیری نیروهای سفارشی یا به اصطلاح تحمیلی در شبکه های بهداشت و درمان شرق گلستان صحه می گذاریم.

اداره کار و رفاه اجتماعی کلاله با ارسال نامه ای به این سایت از عدم وجود محدودیت در ارائه گزارش رسیدگی به مشکلات کارگران شهرداری کلاله خبر داد.

شهردار کلاله گفت: آخرین هشدارهای لازم به پیمانکار شرکت طرف قراداد داده شد و در صورت عدم وصول مطالبات نیروهای شهرداری کلاله، به عنوان شهردار قراداد این شرکت با شهرداری را یکطرفه لغو می کنم.

بیش از 50 نفر از نیروهای خدماتی شهرداری کلاله از شرکت پیمانکار این شهرداری در راستای اعاده حقوق قانونی خود به اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان کلاله شکایت کردند.