پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

پیگیری های چندین ساله 18 خانواده شهرک انتظامی شهرکلاله برای گازرسانی به منازل، نتیجه نداد و این خانواده ها با مشکل تامین سوخت نیز مواجه شدند.

در حالی که زندگی مسکن مهرنشینان در خانه‌های آنها روز به روز سخت تر می شود، هنوز مصوبه ای که نماینده شرق گلستان برای این مسکن نشینان گرفته، در حد حرف باقی مانده است.

در حالی که 4 ماه از انتشار تصاویری از نقطعه بحرانی روستای صوفی شیخ داز می گذرد، تاکنون در خصوص مشکل این روستا اقدامی عملی انجام نشده است.

یکی از منازل اهالی روستای صوفی شیخ شهرستان کلاله بصورتی عجیب نشست و ترک خورد.

پس از بررسی سوابق کارگران اخراج شده از شهرداری فراغی، به دستور فرماندار کلاله شهرداری فراغی موظف به بکارگیری این نیروها شد.