پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

اخبار مهم

نماینده شرق گلستان برای پاسخگویی به اذهان عمومی ریزهزینه های 9/5 میلیارد تومان بیت المال در اختیار خود را ارائه دهد.

پیگیری های چندین ساله 18 خانواده شهرک انتظامی شهرکلاله برای گازرسانی به منازل، نتیجه نداد و این خانواده ها با مشکل تامین سوخت نیز مواجه شدند.

یکی از منازل اهالی روستای صوفی شیخ شهرستان کلاله بصورتی عجیب نشست و ترک خورد.

در حالی که زندگی مسکن مهرنشینان در خانه‌های آنها روز به روز سخت تر می شود، هنوز مصوبه ای که نماینده شرق گلستان برای این مسکن نشینان گرفته، در حد حرف باقی مانده است.

در حالی که 4 ماه از انتشار تصاویری از نقطعه بحرانی روستای صوفی شیخ داز می گذرد، تاکنون در خصوص مشکل این روستا اقدامی عملی انجام نشده است.