آخرین اخبار

در پی برخورد یک دستگاه تریلر با گله گوسفند در روستای صلوات آباد - بیجار در استان کردستان در روز جمعه (امروز) نیمی از گله ( ۷۰ راس ) تلف شد.

تست یارانگی در آزمایشگاه دولت!

عکس یادگاری "محمد اشرف غنی زی" رییس جمهوری افغانستان با یکی از محافظان خود.

عکس زیر مربوط به بیلبوردی در منطقه زیبنبیه سوریه است که روز یکشنبه ثبت شده است.

«حاج حسین همدانی» فرمانده وقتِ لشکر و شهیدان «حسن ترک»، «محسن امیدی» و «محسن اسکندری» هم در تصویر دیده می شوند.