اخبار مهم

در حال حاضر، عوامل بسیاری از ژنتیك گرفته تا عوامل ناشی از سن در سلامت بینایی دخالت دارندبه عنوان مثال در كودكی تنبلی چشم، در نوجوانی و جوانی رخ دادن حوادثی مانند تصادف و در میانسالی عواملی مانند آب‌مروارید، نقش تعیین‌كننده‌ای در سلامت بینایی دارند. در این بین برخی عوامل و باورهای نادرست هم وجود دارد كه ما به اشتباه تصور می‌كنیم در سلامت بینایی ما دخالت دارد.

آخرین قیمت خودروها در بازار

ماهي‌هاي چرب (ماهي آزاد، ساردين و ماهي ماكرو)، روغن زيتون، گردو و ميوه‌هاي خشك ميل كنيد.