پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

با انتشار سند بکارگیری 12 نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه بر قسمتی از ادعاهای مطرح شده در خصوص استخدام و بکارگیری نیروهای سفارشی یا به اصطلاح تحمیلی در شبکه های بهداشت و درمان شرق گلستان صحه می گذاریم.

به گزارش کلاله خبر، برگ برنده خود را با انتشار نامه رسمی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان به یکی از بیمارستان های شهرستان گنبد مبنی بر پذیرش این نیروها برای آموزش دیدن در این بیمارستان و به دنبال ان بکارگیری در شبکه بهداشت و درمان شهرستان مراوه تپه، رو می کنیم.

با انتشار این لیست بر قسمتی از ادعاهای فضای مجازی مبنی بر بکارگیری نزدیک به 70 نفر نیرو در شبکه های بهداشت و درمان استان گلستان و بخصوص شرق گلستان صحه می گذاریم.

فارغ از اینکه فضای مجازی این اقدام را رانت، تخلف اداری عنوان کرد؛ نادیده گرفتن بیش از 16 نیروی بیش از 5 سال خدمت در تنها شبکه های بهداشت و درمان(شامل بیمارستان ها هم می شود) شهرستان های کلاله و مراوه تپه که سال ها در انتظار بوجود آمدن فرصتی برای جذب شرکت یا پیمانی بودند، زیرپا گذاشتن حق مسلم آنها و حق الناس محسوب می شود.

معلوم نیست با پرشدن جایگاه خدمتی این افراد توسط افراد و نیروهای سفارشی، چه آینده ای در انتظار این 16 نیرو در کلاله و مراوه تپه است.

kalalekhabar ir 1

kalalekhabar ir 2