پایگاه خبری تحلیلی کلاله خبر

آخرین اخبار

دهیار گچی سو با گلایه شدید از مسئولین گفت: علی رغم اینکه استاندار گلستان که به صراحت به اولویت  بحث گردشگری تاکید کرده و مدیرکل گردشگری اعلام حمایت کرده بود، هنوز هم منطقه گردشگری زیارتی خالدنبی(ع)از محرومیت شدید برخوردار است.

صالح حمید زاده با گلایه شدید از مسئولین گفت: علی رغم اینکه استاندار گلستان که به صراحت به اولویت بحث گردشگری تاکید کرده و مدیرکل گردشگری اعلام حمایت کرده بود، هنوز هم منطقه گردشگری زیارتی خالدنبی(ع)از محرومیت شدید برخوردار است.

در همین راستا هر بار برای پیگیری وضعیت نامناسب جاده‌ی گچی سو و خالدنبی(ع) می رویم، با حرف تکراری اعتبارات نداریم، روبرو می شویم.
وی اظهار داشت: عرض جاده منتهی به یلی بدراق به گچی سو و خالد نبی به اندازه ای است که خوروی روبرو باید از جاده منحرف شود تا ماشین دیگری عبور کند و فارغ از این مشکل، آسفالت آن طوری شده است که برای عبور از مین های موجود بر روی جاده باید گواهینامه پایه یک داشته باشیم.
دهیار گچی سو افزود: به تعبیر گردشگران این جاده قتلگاه خوروهای گردشگران است و هر خودروی که برای اولین بار به این مجموعه می آید، حاضر نیست که برای دومین بار تجربه رانندگی در این جاده را امتحان کند.
حمید زاده تاکید کرد: در این خصوص با فرماندار کلاله رایزنی هایی انجام شد و این مشکلات در حالی است که در همین سایت، خبر اعتبارات میلیاردی در اختیار نماینده شرق گلستان را مشاهده کردیم؛ جا داشت که شهرام کوسه غراوی در هزینه کرد این اعتبارات، نیم نگاهی به مردم این منطقه که تنها به عنوان گزینه رای به انها توجه می شود، می داشت.
وی با تشکر از رئیس راهداری کلاله که در حد توانایی این اداره اقدام به لکه گیری جاده می کند و از سراوانی رئیس راه و شهرسازی که برای آسفالت 6/ کیلومتر خاکی این مسیر با جذب اعتبارات استانی و اعتبارات شهرستانی اقدام کرد، گفت: زیرسازی این مسیر انجام شد و بزودی شاهد اسفالت این 6/5 کیلومتر هستیم.

0 IMG 20181203 103123 890

0 IMG 20181203 103126 469

AP 1203103536