چاپ
دسته: پیگیری های سایت
بازدید: 821

پیگیری های چندین ساله 18 خانواده شهرک انتظامی شهرکلاله برای گازرسانی به منازل، نتیجه نداد و این خانواده ها با مشکل تامین سوخت نیز مواجه شدند.

به گزارش کلاله خبر، 18 خانواده کلاله ای به خاطر وارد نشدن منازل آنها در طرح تدقیق شهری، 10 سال است که با مشکل نداشتن گاز دست و پنجه نرم می کنند.

اهالی این بخش از شهرک انتظامی از پیگیری های چندین ساله و بی نتیجه خود می گویند و چاره مشکل خود را در گرو تصمیم شورای شهر، شهرداری و فرماندار کلاله می دانند.

این اهالی در حالی با مشکل گازرسانی به منازل خود مواجه هستند، که برق، آب و تلفن منازل آنها وصل شده است و همه مشترکین نیز دارای سند مالکیت و برخی نیز دارای پروانه ساخت می باشند.

شهردار کلاله: موانع گاز رسانی از سوی شهرداری مرتفع می شود

عبدالحمید حق شناس با حضور در میان اهالی شهرک انتطامی شهر کلاله از پیگیری های خود برای حل مشکل گازرسانی به این اهالی خبر داد و گفت: روز گذشته با مسئولین استانی در شهرداری کلاله جلسه ای داشتیم و گازرسانی به این اهالی و رفع موانع موجود یکی از مباحث مورد بحث بود و طی یک ماه آینده این موانع از سوی شورا و شهرداری کلاله مرتفع خواهد شد.